Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

_____Τα προάστια της Γαρίτσας και του Ανεμομύλου και οι πιο γνωστοί από τους ιερούς ναούς τους, όπως καταγράφονται σε παλαιό χάρτη της Κέρκυρας από την εποχή της ενετοκρατίας (περίπου 1716).
_____Δεξιά από τους ιερούς ναούς Υ.Θ. Βλαχερνών και αγίου Νικολάου των Ξένων φαίνεται στον χάρτη ότι περνούσε κανάλι το οποίο πιθανόν ένωνε τον όρμο της Γαρίτσας με τον αρχαίο Yλλαϊκό Λιμένα (σημερινή λιμνιθάλασσα Χαλικιόπουλου). Κοντά στον άγιο Νικόλαο αποτυπώνεται και μικρή γέφυρα που περνούσε πάνω από το κανάλι αυτό.

Η Γαρίτσα και ο Ανεμόμυλος και οι ίδιοι ιεροί ναοί τους σήμερα, σε φωτογραφία από δορυφόρο από το Google Earth.

_____Η περιοχή της Γαρίτσας αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο βρέθηκαν και βρίσκονται κατά τις ανασκαφές σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Παρακάτω βλέπετε τον χάρτη της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας, στο πάνω μέρος του οποίου αποτυπώνεται και η ευρύτερη περιοχή της Γαρίτσας και του Ανεμομύλου.